Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Crayon Group, Photocure og Stolt-Nielsen.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Crayon Group, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har brutt motstanden ved 20 kroner og gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Kursmålet for kjøpssignalet ligger på nærmere 26 kroner, og det er lite motstand som begrenser oppsiden. Aksjen har støtte ved cirka 20 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Omsetningen er varierende og øker risikoen. Aksjen er i tillegg volatil med en gjennomsnittlig kursendring per måned på over 20 prosent. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Photocure ligger i en stigende trendkanal på både kort og mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen har motstand ved 53,40 kroner. På nedsiden ligger det støtte ved 43,40 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat- Stolt-Nielsen falt kraftig i fjor høst, men bunnet ut i november og ligger nå i en stigende trend. Investorer kjøper seg inn til stadig høyere kurser, noe som indikerer en god utvikling for bedriften. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det ligger motstand ved 114 kroner. Ved reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 106 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
crayon group holding
photocure
stolt-nielsen
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse