Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Telenor, AF Gruppen og Sbanken.- Telenor ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har brutt opp gjennom det tidligere motstandsnivået ved 173 kroner. Dette åpner for videre oppgang, og det ligger nå støtte ved dette nivået hvis kursen skulle reagere tilbake. Det er ikke registrert signifikante handler fra innsidere siste tolv måneder, så aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- AF Gruppen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er lite motstand over dagens nivå. Aksjen har kortsiktig støtte ved ca.152 kroner. Innsidere har både kjøpt og solgt aksjer det siste året, men det har vært en overvekt av selgere, så aksjen er negativ på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Sbanken går sidelengs mellom støtte ved ca. 72 kroner og motstand ved ca. 88,80 kroner på mellomlang sikt. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. På kort sikt har banken gitt kjøpssignal fra flere formasjoner etter brudd på motstandsnivåer. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og videre oppgang mot neste motstandsnivå. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
telenor
af gruppen