Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Entra og Bonheur.- Entra ligger i en stigende trendkanal på lang sikt etter at investorene de siste årene stadig har gått oppover i kurs for å kjøpe seg inn i eiendomsselskapet. Kursen har brutt over den tidligere motstanden rundt 120 kroner og viser et sterkt kortsiktig momentum. En videre kursoppgang for Entra indikeres. Det er lite motstand i kursdiagrammet, mens aksjen nå har støtte rundt 120 kroner ved reaksjoner tilbake. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Bonheur ligger i stigende trendkanaler på både kort og lang sikt. Det indikerer at optimismen i markedet er økende og at selskapet utvikler seg bra økonomisk. Et tidligere motstandsnivå ved 120 kroner er brutt opp og et nytt kjøpssignal er utløst. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.