Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SpareBank 1 Østlandet, og kursen ligger i en stigende trendkanal. Stigende trender indikerer at banken er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende, skriver Investtech.Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe analytikeren mener styrker egenkapitalbeviset.- Det kortsiktige momentumet er sterkt positivt, med RSI over 70. Banken er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter InvesttechFredag sluttet SpareBank 1 Østlandet på 86 kroner, hvilket betyr at årets kursoppgang er på 8,83 prosent.

børs
investtech
sparebank 1 østlandet