Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Axactor og NEL.- Axactor brøt først opp fra en fallende trendkanal, og videre opp gjennom en rektangelformasjon og en dobbel-bunn-formasjon på mellomlang sikt. Bruddet opp fra kursformasjonene signaliserer videre oppgang til 27,89 kroner eller mer. Det er støtte ved 20 kroner på kort sikt og motstand ved 25,40 kroner. Positiv volumbalanse og positivt momentum indikerer økende optimisme blant investorene og viser at kjøperne har vært mer aggressive enn selgerne. Dette forsterker trendbruddet og er med på å gjøre Axactor til en spennende kjøpskandidat basert på teknisk analyse. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styremedlem Terje Mjøs kjøpte 10.000 aksjer i selskapet i mars. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- NEL viser sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt motstanden ved 6,04 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Den kortsiktige volumbalansen er positiv, noe som styrker aksjen ytterligere. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.