Anbefaler aksje – advarer mot høy risiko

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Scanship Holding og Bouvet.- Scanship Holding har brutt opp gjennom taket i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Ifølge Investtechs forskning har aksjer med brudd opp gjennom taket i stigende trender vært fulgt av en avkastning 14,7 prosent bedre enn gjennomsnittlig børsutvikling på årlig basis. Aksjen er i all-time-high og har foreløpig ingen motstand på mellomlang sikt, mens det er støtte ved cirka 5,00 kroner. Positiv volumbalanse viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Disse forholdene styrker aksjen ytterligere. Aksjen har en gjennomsnittlig kursendring per måned på over 19 prosent, så risikoen er meget høy. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bouvet, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Motstanden ved 257 kroner er nå brutt og aksjen er i all-time-high. Det er støtte ved cirka 257 og 232 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt og styrker aksjen ytterligere. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også