Anbefaler ti aksjer

Fredag 5. april er det ni nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, tre norske og to finske aksjer. Ingen danske aksjer er med i denne runden.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Industrivärden C(INDUC.ST) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 205.8 (0.4)Industrivärden C har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 204 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 204 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Husqvarna B(HUSQB.ST) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 81.12 (0.58)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Husqvarna B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 72.30 kroner. Videre oppgang til 81.21 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 77.60 kroner og motstand ved cirka 86.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Orion B(ORNBV.HEX) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 34.05 (0.11)Orion B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 32.95 euro. Videre oppgang til 38.00 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 31.30 euro. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Orion B. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Norway Royal Salmon(NRS.OL) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 202.4 (1.4)Norway Royal Salmon ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 195 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Kesko B(KESKOB.HEX) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 54.88 (-0.32)Kesko B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 53.80 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 53.80 euro ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. THQ Nordic AB(THQNB.ST) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 214 (-6.4)THQ Nordic AB har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 208 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Ericsson B(ERICB.ST) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 88.68 (-1.14)Ericsson B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 83.60 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. SpareBank 1 SR-Bank(SRBANK.OL) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 102.7 (0.3)SpareBank 1 SR-Bank viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 96.50 kroner. Objektivet ved 101 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 100 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Kinnevik B(KINVB.ST) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 249.1 (-0.2)Kinnevik B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 228 kroner. Objektivet ved 246 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 208 kroner og motstand ved cirka 304 kroner. Kinnevik anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Subsea 7 S.A.(SUBC.OL) - 4. apr 2019. Siste sluttkurs: 111.75 (-1.55)Subsea 7 S.A. viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 109 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.