Anbefaler ti aksjer

Fredag 12. april er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av syv svenske, to danske og en finsk aksje. I denne runden er ingen norske aksjer med i det gode selskap.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  DNA(DNA.HEX) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 21.3 (0.12)DNA har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 17.90 euro. Objektivet ved 20.49 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 20.70 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.  D/S Norden(DNORD.CO) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 100.6 (3.1)D/S Norden viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga dog et kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 96.81 kroner. Videre oppgang til 107 kroner eller mer er signalisert.  Etablert brudd på motstanden ved 97.75 kroner vil også signalisere videre oppgang til 111 kroner eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 100 kroner. Etablert brudd vil styrke videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending opp også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.  Biotage(BIOT.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 125.6 (-0.2)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Biotage og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 101 kroner og motstand på 137 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 122 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 124 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.  BillerudKorsnäs(BILL.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 125.7 (-1.4)BillerudKorsnäs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 125 kroner. Videre oppgang til 154 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 125 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.  Hexpol(HPOLB.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 84.7 (-0.2)Hexpol viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 84.93 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 83.60 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.  Mips(MIPS.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 137.2 (-2.8)Mips viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 136 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 136 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.7.  Skanska B(SKAB.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 176.05 (1.3)Skanska B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 173 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.  Husqvarna B(HUSQB.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 79.98 (0.02)Husqvarna B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 71.62 kroner. Videre oppgang til 80.44 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 77.00 kroner og motstand ved cirka 85.30 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Husqvarna B.  RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.  Ericsson B(ERICB.ST) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 91.36 (0.96)Ericsson B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 84.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.  Ørsted(ORSTED.CO) - 11. apr 2019. Siste sluttkurs: 506.4 (-3.6)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Ørsted og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 449 kroner. Objektivet ved 483 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 466 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.