Anbefaler ti aksjer

Børs

Fredag 26. april er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, en norsk, en dansk og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  DNA(DNA.HEX) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 21.06 (-0.24)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og DNA har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 17.90 euro. Objektivet ved 20.49 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 20.70 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 20.70 euro ved reaksjoner tilbake. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.  Loomis B(LOOMB.ST) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 350.4 (0.4)Loomis B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 306 kroner. Videre oppgang til 370 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 344 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 344 kroner ved reaksjoner tilbake. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Loomis B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.  Frontline(FRO.OL) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 69.2 (-0.5)Frontline ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. . Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 67.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 67.50 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.  JM(JM.ST) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 186.7 (-0.6)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og JM har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 179 kroner. Videre oppgang til 226 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 180 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for JM. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.  Electrolux B(ELUXB.ST) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 248.8 (1.8)Electrolux B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 207 kroner. Videre oppgang til 250 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 244 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.  Biotage(BIOT.ST) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 130.6 (2.8)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Biotage og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 120 kroner. Videre oppgang til 144 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 122 kroner og motstanden ved cirka 134 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.  FLSmidth & Co.(FLS.CO) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 324 (5.4)FLSmidth & Co. har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 310 kroner. Videre oppgang til 345 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 322 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 322 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.  Huhtamäki(HUH1V.HEX) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 36.03 (3.97)Huhtamäki ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 35.30 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 35.30 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.  Industrivärden A(INDUA.ST) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 217.8 (1.4)Industrivärden A har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen tester støtten ved cirka 218 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 218 kroner vil utløse et salgssignal. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.  Securitas B(SECUB.ST) - 25. apr 2019. Siste sluttkurs: 165.2 (-0.55)Securitas B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 164 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

børs
investtech
frontline
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse