Anker dom til Høyesterett

Sparebank 1 SR-Banks filial på Sola. Foto: Banken/Flickr.

I midten av mars mottok SpareBank 1 SR-Bank en dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett, hvor Kluge Advokatfirma, med flere, ble dømt til å betale 75 millioner kroner til banken med tillegg av forsinkelsesrenter fra 30. september 2016 og frem til betaling skjer.SpareBank 1 SR-Bank er blitt informert om at dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett 13. mars i år, saksnummer 18-027239ASD-BORG/01, er anket til Høyesterett, ifølge en børsmelding fredag.