Ansatte deler over 1,3 milliarder

Meglerhus sikrer 75 prosent av omsetningen til de ansatte gjennom lønn, bonus og utbytte.

Børs

(Finansavisen:) Toppsjef Ole Henrik Bjørge i Pareto Securities viser særlig til et tøft 4. kvartal som grunn til at omsetningen i meglerhuset falt fra 2,1 milliarder kroner i 2017 til 1,73 milliarder kroner i 2018, skriver Finansavisen.- Avslutningen på 2018 var krevende for kapitalmarkedene. I lys av dette er vi godt fornøyd med at partnere, ansatte og eiere i Pareto Securities deler over 1,3 milliarder kroner før skatt, i form av fast og variabel godtgjørelse samt aksjeutbytte, sier Bjørge til avisen.Partnere eier 33 prosent av aksje­kapitalen i selskapet.Til tross for markedsuroen var det mulig for meglerhuset å gjennom­føre kapitalmarkedstransaksjoner gjennom hele 2018.- Vi gjennomførte over 200 slike transaksjoner i fjor, sier han.Lavere utbytteI 2017 betalte Pareto Securities 567 millioner kroner i utbytte, og økte i tillegg egenkapitalen med 38,9 millioner kroner.For 2018 foreslår styret, som ledes av Morten Goller, å betale ut 352,1 millioner kroner.Selskapet er også blitt en stor bidragsyter med sine kjærkomne skattekroner til stat og kommune, hvor regningen fra det offentlige i fjor beløp seg til 124,8 millioner kroner.Prestasjonsbasert lønnPareto Securities har alltid hatt en prestasjonsbasert lønnsmodell, og etter det Finansavisen erfarer skal fastlønnen til de ansatte være begrenset til «kun» et sekssifret beløp.Av kostnadene til meglerhuset, som i en årrekke har levert gode resultater, står lønnskostnadene for 851 millioner kroner.Bjørge selv mottok ifølge avisen 12,21 millioner kroner i lønn gjennom fjoråret, bestående av 50 prosent bonus fra 2017 i tillegg til godtgjørelse for tidligere år.Toppsjefen eier også 2,44 prosent av meglerhuset gjennom sitt investeringsselskap, som vil gi ytterligere 8,59 millioner kroner i utbytte.Legger man til 343 millioner kroner i driftskostnader, samt 16,9 millioner kroner i avskrivninger, stoppet utgiftene på 1,12 milliarder kroner i 2018.Meglerhuset hadde ved utgangen av året 765 millioner kroner i kontanter, mens det i hele Pareto-paraplyen var 1,57 milliarder kroner på bok.Pareto hadde ved utgangen av fjoråret en egenkapital på 588 millioner kroner.

pareto
svein støle
Lønn
bonus
pareto securities
ole henrik bjørge