Barberte resultatet - så mye tjente sjefen

Kraftig resultatnedgang for Borgestad. 

Christen Knudsen. Foto: Finansavisen.

Investeringsselskapet Borgestad, hvor eiendom og industri utgjør de to største og viktigste virksomhetsområdene, tjente langt mindre i fjor, sammenlignet med året før.Selskapet fikk et resultat etter skatt på 6,26 millioner kroner i 2018, mot 23,41 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på 23,32 millioner kroner, ned fra 35,59 millioner kroner, mens omsetningen i fjor beløp seg til 827 millioner kroner, mot 793 millioner kroner i 2017.Ervervet aksjer I mai  i fjor ble 51 prosent av aksjene i det finske installasjonsselskapet Tekmur Oy ervervet.«Oppkjøpet styrker dermed markedsposisjonen i det finske markedet», heter det i rapporten.Höganäs Borgestad Oy og Tekmur Oy ble per 31. desember 2018 fusjonert. Gjennom oppkjøpet av Tekmur Oy fulgte også 100 prosent av aksjene i Crematec AB i Sverige, et selskap som leverer totalløsninger til krematorier i Norden.Ingen lønnsøkningAdministrerende direktør Christen Knudsen fikk i 2018 lønn og andre ytelser på totalt 2,79 millioner kroner, mot 2,78 millioner kroner året før.Knudsen, som er fjerde generasjon etter grunnleggeren av Borgestad, eier 1,08 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 31,92 prosent. Dette Inkluderer aksjer eid og kontrollert av Mentone AS, der Knudsen er eneaksjonær, samt aksjer eid av nærmeste familie.Borgestad har det seneste året falt hele 71,83 prosent på Oslo Børs, mens aksjen siden nyttår er opp 3,05 prosent.I skrivende stund er aksjen uendret til 16,90 kroner.Fra minus til plussBorgestad meldte om et resultat etter skatt på 16,3 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot minus 4,9 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Resultatet per aksje ble 5,0 kroner, mot minus 2,6 kroner i 2017. Driftsresultatet ble 8,1 millioner kroner, ned fra 10,3 millioner kroner. Selskapet økte inntektene i kvartalet til 227,5 millioner kroner, fra 186,9 millioner kroner i samme kvartal året før. Selskapet opplyste i kvartalsrapporten for 4. kvartal at Skatteklagenemnden hadde behandlet Borgestads klage på Skatteetatens innvendinger på ligning for inntektsåret 2013. Selskapet fikk delvis medhold i saken.- Styret er ikke fornøyd med konsernets resultater for 2018 og har sammen med konsernledelsen satt fokus på flere ulike tiltak for å bedre resultatene i konsernet som helhet, het det i rapporten.