Belships sikrer seg nytt skip

Foto: Belships

Belships har inngått en avtale om kjøp av ultramax-fartøyet «Sofie Victory», opplyses det i en børsmelding.Selger er Sofie Victory AS, som igjen eies av det Bergen-baserte selskapet EGD Ultra Eco AS, som er kontrollert av investor Espen Galtung Døsvig, og Kypros-baserte Blossom Shipmanagement. De to selskapene eier henholdsvis 80 og 20 prosent av Sofie Victory AS.Prislappen er ifølge meldingen på 24,15 millioner dollar, hvorav 14 millioner dollar er gjeld. Av nettovederlaget på cirka 10 millioner dollar, vil to millioner dollar bli betalt kontant, mens resterende beløp vil bli gjort opp gjennom en foreslått utstedelse av nye Belships-aksjer til selgerne av skipet. Avtalt aksjekurs er på 7,00 kroner.Fartøyet er frem til mars 2021 på time chartret til ED & F Man Shipping på en indeksbasert rate med gulv over dagens markedsnivå.Kjøpet forventes gjennomført innen utgangen av 2. kvartal 2019, og Belships-flåten vil etter dette telle 17 supramax/ultramax-fartøy.Les hele meldingen her.