Ber om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer

DNB har fredag publisert innkalling til ordinær generalforsamling.

Styret i DNB ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital, samt fullmakt til DNB Markets for sikringsformål på inntil 0,5 prosent, med gyldighet fram til ordinær generalforsamling i 2020, fremgår det av DNBs innkalling til generalforsamling fredag.«Som ledd i DNB-konsernets strategi for optimalisering av størrelsen på egenkapitalen, anses det hensiktsmessig at styret i DNB ASA gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer», heter det i innkallelsen.«En slik fullmakt ble gitt av generalforsamlingen 24. april 2018 med ett års varighet. Styret foreslår for generalforsamlingen å fornye fullmakten til styret om tilbakekjøp av egne aksjer, og at fullmaktens ramme på 4,0 prosent av aksjekapitalen videreføres for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet», heter det videre.Videre har valgkomiteen foretatt en vurdering av Berit Svendsens styreverv i DNB ASA.«Valgkomiteen har etter en helhetlig vurdering kommet frem til at det ikke er naturlig at Berit Svendsen fortsetter som styremedlem i DNB ASA, og innstiller på at Svendsen trer ut av styret», heter det. Valgkomiteen innstiller på at Gro Bakstad velges som nytt styremedlem i DNB ASA med valgperiode på inntil to år.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også