Børsskrell for Fredriksen-kontrollert boreselskap

Archer nedjusterer den bokførte verdien av aksjene i Quintana Energy Services etter oppdaterte analytikerestimater. På ett år er papirtapet 450 millioner kroner. 

I januar i fjor annonserte boreselskapet Archer planer om å børsnotere det amerikanske datterselskapet Quintana Energy Services (QES), leverandør av boretjenester på land, for å synliggjøre verdier og øke den finansielle fleksibiliteten.Børsuro gjorde at IPO-kursen endte på 10 dollar, ned fra den indikative prisingen på 12-15 dollar.Siden handelen i Quintana-aksjen startet februar samme år, har kursen fortsatt å falle.Ved børsslutt fredag var kursen 4,42 dollar, etter å ha vært godt nede på 3-tallet rett før årsskiftet. Det tilsvarer et fall på hele 56 prosent.Etter børsnoteringen satt Archer med rett under 9,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 28,1 prosent. Disse er nå verdt rundt 42 millioner dollar, eller 357 millioner kroner.På et år har Archers Quintana-aksjer dermed falt hele 450 millioner kroner i verdi.I rapporten for fjerde kvartal ble aksjene bokført til 8,8 dollar pr. stykk.Basert på nye analytiker-estimater har imidlertid selskapet valgt å foreta ytterligere en nedskrivning av aksjenes bokførte verdi til 6 dollar, ifølge selskapets årsrapport som ble publisert fredag.«Vi tror ikke det totale fallet i aksjekursen er et permanent verditap», skriver selskapet.Nedskrivningen er knyttet til reduksjonen som ikke anses som midlertidig, opplyses det.I regnskapet er eierandelen i Quintana bokført til 57 millioner dollar, mot 74,3 millioner dollar ved starten av året.John Fredriksens riggselskap Seadrill er største eier i Archer med 15,7 prosent. Videre følger Fredriksens private selskap Hemen Holding med 8,2 prosent.