Borgen Gjerde om dagens viktigste

Økonomene i DNB Markets tror kollegene i øst i større grad lar seg påvirke av hva ECB gjør.

Børs

Det viktigste på agendaen i dag blir ifølge Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets, rentemøtet i Sveriges Riksbank og påfølgende pressekonferanse.Mens inflasjonstallene fra Sverige, som ble publisert tidligere i april, var bedre enn ventet, har inflasjonen i forkant av dette utviklet seg noe svakere enn hva sentralbanken anslo i sist pengepolitiske rapport, og kjerneinflasjonen, på 1,5 prosent over året ligger stadig et godt stykke unna inflasjonsmålet, på 2 prosent«Til tross for dette, og til tross for tegn til at veksten i svensk økonomi var på vei til å miste litt fart gjennom fjoråret, hevet Riksbanken styringsrenten på møtet i desember. Dermed er det ikke utenkelig at Riksbanken vil fortsette å heve rentene, til tross for at de ikke får den samme støtten fra utviklingen i nøkkeltallene», skriver Borgen Gjerde i morgenrapporten.En viktig grunn til at hun likevel tror at Riksbanken vil gå mer forsiktig frem nå, er at ECB og andre sentralbanker tydelig signaliserer at de ikke vil stramme inn politikken fremover.«Mens Norges Bank ikke har latt seg affisere av det, tror vi kollegene i øst i større grad lar seg påvirke av hva ECB gjør. Vi venter følgelig ingen endringer i pengepolitikken i dag, og at styringsrenten blir liggende på minus 0,25 prosent», skriver strategen.

sverige
rentemøte
dagens viktigste
riksbanken
Nyheter
Børs