Clarksons venter medvind - jekker opp ratene

- Tankskip seiler inn i 2020 med voksende medvind, skriver meglerhuset. 

Clarksons Platou Securities oppjusterer estimatet for VLCC-snittrater i 2020 til 65.000 dollar pr dag, fra tidligere anslag på 55.000 dollar pr dag, ifølge TDN Direkt.For 2019 anslår meglerhuset snittrater på 36.000 dollar pr dag, fra tidligere 34.000 dollar.- Amerikansk skiferoljeeksport ligger nå an til å ta av, med kapasitetsflaskehalser som blir lettet over de neste 6-12 månedene. Tankskip seiler inn i 2020 med voksende medvind fra IMO (scrubbere, lagerbygging, nye fuel oil-handelsmønstre), med en sterk fremgang i amerikansk eksport (både råolje og raffinerte produkter) som trolig driver gjennomsnittlig handelsdistanse høyere, skriver meglerhuset.CapesizeMeglerhuset har derimot nedjustert capesize-ratene til 12.000 dollar pr dag i 2019, fra tidligere anslag på 14.000 dollar. Meglerhuset mener ifølge nyhetsbyrået at snittratene vil stige til 20.000 dollar pr dag i 2020 (21.000 i 20201), fra tidligere estimat på 18.000 dollar. - De kortsiktige utsiktene er svake og usikkerheten er høy, men vi antar at selskaper vi har dekning på burde unngå å gå tom for kontanter, da vi venter en skarp innhenting i andre halvår 2019 samtidig som Brasils jernmalmeksport vender tilbake, og argumenter for at den nåværende svakheten skyldes midlertidige tilbudsproblemer, ikke etterspørsel, skriver meglerhuset.