Credit Suisse med Telenor-analyse

Credit Suisse er ute med oppdatering før rapporten for 1. kvartal.

I en analyse fra Credit Suisse har meglerhuset oppdatert sine anslag med valutaendringer, samt effekter fra Ice sitt kjøp av kundebasen til Komplett Mobil, som er en mobil virtuell nettverksoperatør (MVNO) på Telenors nettverk, og trenden for norsk mobilabonnement- og trafikkinntekter.«Hovedendringen kommer fra en sterkere norsk krone mot de fleste valutaer, og vårt omsetning- og ebitda-anslag for 2019-2020 nedjusteres med rundt én-to prosent per år», skriver Credit Suisse, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset legger til at det ikke inkluderer DNA i sine anslag, siden avtalen fortsatt er betinget av godkjennelser.Telenor opplyste i forrige uke at det har inngått avtaler om kjøp av 54 prosent av aksjene i den finske teleoperatøren DNA Plc for 20,90 euro per aksje, totalt rundt 1,5 milliarder euro. Det ventes at transaksjonen vil bli gjennomført i 3. kvartal 2019, og transaksjonen vil etter gjennomføring utløse tilbudsplikt for resten av aksjene i DNA.«Vi anslår en liten bedring i abonnement- og trafikkinntektsveksten i Norge til -0,4 prosent på årsbasis, mot -2,0 prosent på årsbasis i 4. kvartal 2018», skriver meglerhuset, ifølge nyhetsbyrået.Telenor legger frem rapporten for 1. kvartal 30. april. Aksjen faller i skrivende stund 0,46 prosent til 172,45 kroner på Oslo Børs.