Danske Erhvervsstyrelsen politianmelder EY

Ernst & Young er politianmeldt i forbindelse med hvitvaskingsskandalen. 

Danske Erhvervsstyrelsen politianmelder Ernst & Young i forbindelse med hvitvaskingssaken i Danske Bank, ifølge en pressemelding fra Erhvervsstyrelsen.«Det er Erhvervsstyrelsens vurdering at EY i forbindelse med revisjonen av Danske Banks årsregnskap og konsernregnskap for 2014 ble kjent med opplysninger som fører til at EY burde ha foretatt nærmere undersøkelser, samt foretatt underrettelse til Hvitvasksekretariatet», heter det i meldingen.Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om å innlede en politietterforskning om hvitvaskingsloven er overholdt.