Dataangrepet har Norsk Hydro 400-450 millioner

Børs

Hydros samlede produksjonsvolum falt i 1. kvartal i forhold til samme periode i fjor, noe som reflekterer en fortsatt produksjonsbegrensning ved Alunorte og dataangrepet som nylig forårsaket produksjonsproblemer, opplyses det i en pressemelding.Dataangrepet den 19. mars er ifølge meldingen antatt å få en økonomisk effekt på 400-450 millioner kroner i kvartalet.- Cyber-angrepet som rammet oss den 19. mars har påvirket hele den globale organisasjonen, og det er Extruded Solutions som har vært hardest rammet både med tanke på driftsproblemer og økonomiske tap, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, i en kommentar.Foreløpige data viser at det eksterne salgsvolumet i Extruded Solutions, som ble hardest rammet av cyber-angrepet blant forretningsområdene, gikk ned til 333.000 tonn i første kvartal, sammenliknet med 362.000 tonn i samme kvartal i fjor.Hydros øvrige forretningsområder, Bauxite & Alumina, Primary Metal, Rolled Products og Energy, har ifølge meldingen kunnet produsere på tilnærmet normalt nivå til tross for angrepet, selv om dette har vært basert på arbeidsintensive midlertidige løsninger og manuelle prosedyrer.AlunorteI Brasil kom Alunorte og Ministerio Publico 12. april med en felles begjæring om å oppheve produksjonsbegrensningen ved Norsk Hydros anlegg. Begjæringen blir nå behandlet av retten.- Vi har sett en utvikling i Brasil i det siste som viser at vi nærmer oss en løsning når det gjelder produksjonsbegrensningen ved Alunorte, selv om tidspunktet fortsatt er usikkert, sier Brandtzæg.Norsk Hydros kvartalsrapport vil publiseres 5. juni.Selskapet opprettholderifølge meldingen sin forventning om at det globale markedet for primæraluminium vil gå i underskudd for året 2019, med fortsatt makroøkonomisk usikkerhet.Les hele meldingen her.

norsk hydro
alunorte
dataangrep
Nyheter
Industri
Børs