- De har definitivt noen attraktive rigger

Saipem skal ha et ønske om å selge riggvirksomheten sin.  Én av riggene er spesielt attraktiv, ifølge riggekspert som mener salget kan bli utfordrende. 

Saipems rigg Scarabeo 8 slepes av Deep Sea Supplys Sea Bear og Sea Wolf 1. Foto: Deep Sea Supply
Børs

- De har sannsynligvis snakket med flesteparten av de store riggselskapene, sier partner David Carter Shinn i riggmeglerhuset Bassøe Offshore til Hegnar.no.For en uke siden rapporterte Bloomberg at det italienske oljeservice-konsernet Saipem skal være i diskusjoner om å selge virksomhetene innen landrigger og offshorerigger gjennom separate transaksjoner.Nyhetsbyrået viste til kilder med nær kjennskap til saken.Variert flåteShinn som sitter tett på markedet mener selskapets høyst varierte flåte offshorerigger kan by på utfordringer ved et eventuelt salg.  - Saipem har en ganske bra ordrereserve, men en variert flåte av rigger – gamle, nye, oppjekkbare og flyterigger – lokalisert på et vidt spekter av steder, sier han.Ved utgangen av fjoråret var ordrereserven knyttet til offshoreriggene på 716 millioner dollar, eller om lag 6,2 milliarder kroner.Flåten består av boreskipene «Saipem 10000» og «Saipem 12000» som ble ferdigstilt i henholdsvis 2000 og 2010, samt de halvt nedsenkbare boreriggene «Scarabeo5», «Scarabeo7», «Scarabeo8» og «Scarabeo9» der to første er fra 90-tallet, mens de to sistnevnte ble ferdigstilt i henholdsvis 2012 og 2011.I tillegg eier selskapet fem oppjekkbare borerigger der de tre eldste er bygget mellom 1977 og 1981, og de nyeste er fra 2007 og 2010. I tillegg står selskapet for driften av «Pioneer» som nylig fikk en kjempekontrakt i Mexico med varighet på minst tre år.De ævrige riggene befinner seg i områder som Afrika, Asia, Midtøsten og Nordsjøen.- Å finne en kjøper som vil ha den varierte rekken eiendeler og som har prisforventninger på linje med Saipems kan bli vanskelig, tror Shinn.- Det kan være mer praktisk å bryte opp flåten og selge den i pakker, mener han.- En av de besteSpesielt én av riggene vil nok være et attraktivt kjøpsobjekt for riggselskaper med operasjoner på norsk sokkel der halvt nedsenkbare borerigger har blitt en svært knapp ressurs.- De har en av de beste «harsh environment»-riggene i flåten, sier Shinn og sikter til «Scarabeo 8» som fredag ble tildelt en kontrakt av Wintershall for boring av inntil fire brønner på norsk sokkel. Bassøe Offshore estimerer dagraten til 295.000 dollar.Verdien av sjettegenerasjonsriggen vurderes av riggmeglerhuset til området 402-444 millioner dollar. Etter fredagens kontraktstildeling er den ventet i være i arbeid til andre kvartal 2020.- Det er en rigg som sannsynligvis flere av Nordsjø-aktørene ønsker seg.I tillegg til Wintershall-kontrakten, ble Saipem fredag tildelt en fireårig forlengelse for «Perro Negro 7» i Midtøsten. Samlet verdi av de to kontraktene er oppgitt til 200 millioner dollar, tilsvarende 1,7 milliarder kroner.- De har definitivt noen attraktive rigger, og burde være i stand til å selge dem på et vis til anstendige priser, fastslår Shinn.- Men de må fortsatt finne ut hvordan de skal gjøre det.

riggselskaper
david carter shinn
bassøe offshore
bassoe offshore
saipem
scarabeo 8
nordsjøen
wintershall
riggkontrakt
midtøsten
mexico