Dette blir kursen på Adevinta-aksjene

Børsnoteres 10. april.

I en børsmelding mandag opplyser Schibsted at aksjene i det snart utskilte selskapet Adevinta, vil bli tilbudt innenfor et kursintervall på 70-82 kroner per aksje ved børsnotering.Noteringen er ventet å skje 10. april, opplyses det videre.Tilbudet vil bestå av 36.893.081 B-aksjer, og i tillegg kan de globale tilretteleggerne av tilbudet overtildele opptil 5.533.962 B-aksjer, som til sammen vil utgjøre om lag 15 prosent av aksjene som tilbys.Schibsted vil beholde et eierskap på minst 59,3 prosent i Adevinta og Blommenholm Industries vil eie minst 7,8 prosent.