Dette tjener laksetoppene i SalMar

Pene bonuser til laksetoppene. 

Børs

Olav-Andreas Ervik, konsernsjef i SalMar, fikk i fjor en lønn på 2,73 millioner kroner og en bonus på 869.000 kroner, fremgår det av SalMars årsrapport for 2018.Ervik gikk inn i stillingen som konsernsjef 10. april i fjor.I 2017 fikk Ervik en lønn på 2,17 millioner kroner, og en bonus på 614.000 kroner. Trond Williksen, som gikk av som konsernsjef 10. april 2018, fikk en lønn på 4,40 millioner kroner, og en bonus på én million kroner. Williksen hadde i 2017 en lønn på 2,80 millioner kroner og fikk en bonus på én million kroner. Videre går det frem av årsrapporten at finansdirektør Trond Tuvstein fikk en lønn på 2,24 millioner kroner og en bonus på 634.000 kroner. Til sammenligning fikk Tuvstein en lønn på 2,19 millioner kroner og en bonus på 624.000 kroner i 2017.Gustav Witzøe hadde i fjor en lønn på 1,07 millioner kroner, samt en bonus på 274.000 kroner. Laksekongen fikk i 2017 en lønn på 1,01 millioner kroner, og en bonus på 264.000 kroner. SalMar hadde i 2018 inntekter på 11,34 milliarder kroner, sammenlignet med 10,82 milliarder kroner i 2017.Årsresultatet for 2018 ble 3,58 milliarder kroner, mot 2,30 milliarder kroner i fjor.Hele årsrapporten her

laks
lakseaksjer
salmar
årsrapport
fiskeri
havbruk
Nyheter
Børs