Eiere av kriserammet rigglån vil hyre finansiell rådgiver

Latina Offshore har hatt omfattende betalingstrøbbel. Om et halvt år forfaller 2,5 milliarder kroner i utestående obligasjonsgjeld.

Det kriserammede meksikanske riggselskapet Latina Offshore utstedte i 2013 et gigantisk lån som opprinnelig løp til 3. juli i fjor, men obligasjonseierne gikk med på å utsette forfallsdatoen til 3. oktober.Lånet har et totalt utestående beløp på 298 millioner dollar, tilsvarende 2,5 milliarder kroner. Kupongrenten er på 8,875 prosent.Ettersom forfall rykker stadig nærmere, ønsker en rekke investorer å hyre inn Maritime Financial Advisors LLC som finansiell rådgiver.Forslaget som er fremmet av innehavere av en drøy tidel av obligasjonene er at rådgiveren skal hyres inn av Nordic Trustee.Kostnadene forbundet med engasjementet skal i tilfelle trekkes fra fremtidige inntekter i henhold til låneavtalen, opplyses det.Byr på kontrakterLatina Offshore er et oljeserviceselskap som blant annet eier to oppjekkbare borerigger. Disse har vært på kontrakt med Pemex, men i likhet med konkurrenten Oro Negro, har selskapet slitt med å få betalt for sine tjenester i kjølvannet av oljekrisen.I januar i fjor måtte selskapet meddele at det ikke ville være i stand til å betale et avtalt avdrag og de der tilhørende rentene, og ba derfor om betalingsutsettelse for at lånet ikke skulle havne i mislighold. Rett før fristen kom det inn penger slik at avdraget ble betalt, men ikke rentene.Nå klarer selskapet å betale i henhold til avtalen, og med lysere utsikter både for oljeprisen og offshoremarkedet, går det riktig vei for selskapet.Ifølge en Bloomberg-artikkel datert 16. januar skal Latina være et av selskapene som, sammen med en gruppering, har blitt invitert av Pemex for å by på omfattende offshorekontrakter. Nyhetsbyrået viste til kilder med kjennskap til saken.Fjerde kvartal 2018 bød på et underskudd etter skatt på 22,5 millioner dollar. Det var en bedring på omtrent to millioner dollar sammenlignet med samme kvartal året før.Ved utløpet av januar ble Latina-obligasjonen omsatt til kurs 60 etter en dobling det seneste året.