Ekspertene spår boligprisene

Klokken 11.00 i dag får vi fasiten.

I dag klokken 11.00 legger Eiendom Norge frem boligprisene for mars. DNB Markets har anslått en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent fra februar.«Prisene falt gjennom store deler av 2017, men snudde markert opp de første månedene av fjoråret. Etter det har den månedlige prisveksten i gjennomsnitt vært 0,1 prosent per måned», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i morgenrapporten. Han peker samtidig på at markedene det siste året har vært preget av høy omsetning, men også et høyt tilbud av boliger og en relativt stor andel som ikke har blitt solgt.Les også: Prisene på disse boligene faltModerat oppgangI januar steg prisene 0,5 prosent og stod stille i februar.«Det er for tiden mange boliger til salgs, men også god etterspørsel. Vi ser for oss at boligprisene kan øke moderat de neste kvartalene. Det er bra fart i norsk økonomi med fallende ledighet og stigende lønnsvekst, men gradvis høyere renter vil balansere dette», heter det fra Lars Mouland i Nordea Markets' morgenrapport.  OBOS-prisene oppMandag gikk det frem at OBOS-prisene steg 2,0 prosent i mars. Dermed er boligprisene opp tredje måned på rad. Det betyr at kvadratmeterprisen for en brukt OBOS-bolig i Oslo-området nå er 63.993 kroner. Dette er 2,0 prosent høyere enn i februar, og 9,1 prosent høyere enn i mars 2018.For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 55.748 i mars, kroner opplyste OBOS. Prisene for brukte OBOS-boliger har samlet sett steget med 5,5 prosent hittil i år.