EMGS inngår kontrakt

Verdi på 3,4 millioner dollar

23. mars meldte EMGS at det hadde inngått en intensjonsavtale om en fullt ut forhåndsfinansiert multiklient-undersøkelse i Barentshavet.Etter børsslutt tirsdag melder EMGS og Spirit Energy Norway, på vegne av lisenseierne i utvinningslisens 1031, at de har inngått en endelig kontrakt.I meldingen i mars ble kontraktsverdien estimert til 2,5 millioner dollar, men etter en utvidelse av arbeidet er kontraktsverdien på 3,4 millioner dollar.Fartøyet «Atlantic Guardian har begynt mobilisering for kontrakten. Det er ventet at datainnhentingen vil begynne tidlig i april og bli gjennomført innen utgangen av andre kvartal 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også