EMGS oppdaterer

Venter multiklientinntekter på 7 millioner dollar i første kvartal 2019

EMGS hadde i første kvartal 2019 en flåteutnyttelse på 11 prosent, sammenlignet med 37 prosent i første kvartal 2018.Ingen av selskapets skip gjorde multiklientprosjekter i kvartalet, sammenlignet med 37 prosent i samme periode 2018. 11 prosent ble allokert til proprietært arbeid, mens det samme periode året før ikke ble brukt kapasitet til dette.Selskapet opplyser at det hadde 6,0 fartøymåneder i kvartalet.Ellers opplyses det at selskapet venter multiklientinntekter på 7 millioner dollar i første kvartal 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også