Ensco Rowan dunker inn Nordsjøkontrakter

Skal bore hele ni brønner for Faroe Petroleum.

rigg
Børs

Nylig ble fusjonen mellom riggselskapene Ensco og Rowan fullført.Det kombinerte selskapets første flåteoppdatering ble sluppet mandag kveld, og den er stappfull av spennende kontrakter.Den oppjekkbare boreriggen Ensco 100 er tildelt en kontrakt av Faroe Petroleum for boring av hele ni brønner i den britiske delen av Nordsjøen med oppstart i november i år. Bassøe Offshore estimerer dagraten til 75.000 dollar.Som et resultat av kontrakten, vil Ensco 120 fullføre riggens opprinnelige kontrakt med Premier.Videre er Ensco 72 tildelt en kontrakt for tre brønner med Petrofac, også det i i britisk sektor i Nordsjøen. Oppstart er allerede i mai, og raten estimeres til 65.000 dollar.Ensco 101 skal bore ytterligere én brønn for Neptune i Nordsjøen med en ventet varighet på tre måneder, mens Ensco 122 har fått forlenget kontrakten sin med NAM. Forlengelsen er på ytterligere én brønn, men her er varigheten kun beregnet til én måned.Brasil og USADen nyfusjonerte riggkjempen er også tildelt en rekke kontrakter i andre områder.Av de oppjekkbare boreriggene er Ensco 68 tildelt en kontrakt på én brønn av Ankor Energy i den amerikanske delen av Mexicogulfen som er forventet å starte opp i mai, og erstatter dermed en tidligere annonsert kontrakt. Dagraten beregnes til 65.000 dollar.Boreskpet Esco DS-9 er tildelt en kontrakt av Total for boring av fire brønner utenfor Brasil med oppstart i juni. Bassøe Offshore estimerer dagraten til 180.000 dollar.Det opplyses også at boreskipet Ensco DS-7 allerede har startet på en tidligere annonsert 180-dagers kontrakt med Burullus Gas Company utenfor kysten av EgyptTil slutt er den halvt nedsenkbare boreriggen Ensco 8503 tildelt en kontrakt for boring av seks brønner av Kosmos Energy i Mexicogulfen til en estimert rate på rundt 155.000 dollar pr. dag. Oppstart er planlagt til august.Selskapets ordrereserve var ved utgangen av mars på rett under 2,6 milliarder dollar.

ensco rowan
riggselskaper
flåteoppdatering
nordsjøen
bassøe offshore
bassoe offshore
riggmarked
boreskip
brasil
mexicogulfen
Nyheter
Børs