Epic Gas varsler emisjon

BW Group garanterer.

Børs

Styret i Epic Gas har besluttet å gjennomføre en emisjon på 60 millioner dollar, går det frem av en børsmelding.Selskapet vil utstede totalt 36.144.578 aksjer til kurs 1,66 kroner.BW Group vil tegne aksjer for sitt pro rata antall aksjer i selskapet, og garanterer for resten av emisjonen.Les mer her.

epic gas
bw group
emisjon
lpg
Nyheter
Shipping
Børs