Equinor boret tørt

Tørr brønn sørøst i Barentshavet for Equinor.

Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-2. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet mandag.Brønn 7132/2-2 påtraff i primære letemål 25 meter sandsteinsreservoar med moderat til god kvalitet i Snaddformasjonen (karn alder), 17 meter sandsteinsreservoar med dårlig til moderat kvalitet i Kobbeformasjonen og 26 meter sandsteinsreservoar med dårlig kvalitet i øvre Havertformasjonen. Det ble også påtruffet sandsteinsreservoar i Klappmyssformasjonen (tidligtrias alder) av 17 meter mektighet med dårlig kvalitet, heter det i meldingen fra direktoratet.I sekundært letemål i nedre Havertformasjonen ble det påtruffet et intervall på om lag 110 meter sandsteiner av meget dårlig reservoarkvalitet. Høye målinger av formasjonsgass førte til en forlengelse av brønnen. Formålet med forlengelsen var evaluering av mulig tilstedeværelse av kildebergart og underliggende reservoarbergarter i nedre trias og øvre perm (Ørret- og Røyeformasjonen). Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i dette intervallet. Brønnen er tørr. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3496 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen av senperm alder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.Brønnen ble boret av West Hercules som, etter vedlikehold på Polarbase, skal bore undersøkelsesbrønn 7335/3-1 i utvinningstillatelse 859 i Barentshavet, der Equinor Energy er operatør.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker