Er årets prisoppgang allerede hentet ut?

Fire faktorer gir beskjeden prisvekst.

Boligprisene har steget fire prosent i løpet av årets tre første måneder. Prognosene tilsier en moderat prisvekst gjennom 2019, og at årets prisoppgang derfor i stor grad allerede er hentet ut, går det frem av en pressemelding.Norske Boligbyggelags (NBBL) kvartalsvise boligmarkedsrapport viser at følgende fire faktorer gir beskjeden prisvekst ut året:1. Høy boligbyggingDet er mange boliger til salgs i dag. Samtidig er det mange boliger som er under bygging og snart ferdigstilles. Tilbudssiden forblir dermed høy ut året.2. Avtagende befolkningsvekstBefolkningsveksten har i løpet av få år blitt halvert. Boligbyggingen klarte tidligere ikke å holde tritt med befolkningsveksten. Men i dag bygger vi om lag 1:1 med befolkningsveksten.3. Stigende renteNorske husholdninger har doblet gjeldsgraden siden begynnelsen av 2000-tallet. Det ventes 1-2 renteøkninger i løpet av året. Den høye gjelden gjør norske husholdninger sårbare og renteøkninger «biter» hardere enn før.4. BoliglånsforskriftenBoliglånsforskriften, med krav om blant annet 15 prosent egenkapital og maks belåning på 5 ganger inntekt på boliglån, begrenser låneetterspørselen og demper boligprisveksten.- God utvikling i norsk økonomi med høy sysselsetting og stigende reallønnsvekst fungerer som en motvekt til disse fire faktorene. Det gir en ønsket situasjon i boligmarkedet, med høy boligbygging og dempet prisvekst. Vi forventer altså at denne utviklingen fortsetter ut 2019, kommenterer Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, ifølge en pressemelding.