Ett aksjetips fra DNB Markets

Analytikerne anbefaler «kjøp».

I en verden hvor bedrifter og investorer i stigende grad ønsker å vise miljømessig bevissthet, kan Borregaard vise seg å være i en gunstig posisjon når det gjelder å forhandle med eksisterende og potensielle kunder om mulighetene til å forbedre disses utslippsnivåer, mener analytikerne i DNB Markets.«Lignin basert på grantrær benyttes som tilsetningsstoff i betong og kan redusere behovet for både vann og sement. Spesielt CO2 utslippene kan tas betydelig ned i forhold til ved bruk av syntetiske alternativer», heter det i meglerhusets morgenrapport.Analytikerne peker også på at biobasert vanilin og bioetanol også har betydelig lavere CO2 utslipp enn tilsvarende oljebaserte produkter.Selskapet presenterer tall for 1. kvartal den 3 mai, og etter et 2018 preget av investeringer og oppstart av nye anlegg, samt økte råvarepriser, estimerer DNB Markets at inntjeningsveksten vil være tilbake gjennom 2019.Meglerhuset har en kjøpsanbefaling, med et kursmål på 100 kroner per aksje.