Flere kontrakter til Reach Subsea

Reach Subsea er tildelt kontrakter for sommeren 2019.

Reach Subsea har nylig blitt tildelt undersøkelses- og inspeksjonskontrakter for sommersesongen 2019, ifølge en børsmelding tirsdag.Kontraktsummen er på om lag 70 millioner kroner, opplyses det.Kontraktene inneholder også opsjoner som kan øke kontraktsverdien betraktelig, ifølge meldingen.Videre går det frem av børsmeldingen at Reach Subsea solgte 129 ROV-dager i mars 2019, mot 173 i samme periode året før.Antall tilgjengelige ROV-dager i perioden var 304, mot 310 i fjor.Hele meldingen her