Flex LNG inngår avtale

Sikrer sale-charterback avtale for to skip 

Børs

Det John Fredriksen-dominerte rederiet Flex LNG har inngått en «sale-charterback» avtale med Hyundai Glovis for skipene Flex Endeavour og Flex Enterprise, opplyses det i en børsmelding. Under Avtalen vil Flex LNG selge skipene for et brutto vederlag på 420 millioner dollar, med et netto vederlag på 300 millioner dollar justert for ikke-amortiserende og ikke-rentebærende selgerskreditt på 120 millioner dollar totalt.Flex Endeavour og Flex Enterprise vil deretter bli leid tilbake på time-charter basis til datterselskaper av Flex LNG for en periode på ti år, hvor Flex vil ha mulighet til å kjøpe skipene tilbake i perioden.Ved slutten av perioden vil Flex ha rett til å kjøpe skipene og Hyundai Glovis vil ha rett til å selge skipene tilbake til Flex for 150 millioner dollar, netto av en selgerskreditt på 120 millioner dollar.Rederiet skriver i meldingen at transaksjonen vil bedre selskapets likviditet betydelig. Tydelig fornøyd med avtalen skriver Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev på LinkedIn: -Glad to announce a Deal that fits like a Glovis.I tillegg opplyser Flex LNG at det har signert en bankfasilitet på 250 millioner dollar for Flex Constellation og Flex Courageous. Fasiliteten vil bli trukket av i forbindelse med levering av skipene, som ventes i juni og august 2019.

flex lng
Nyheter
Børs