Fra opplag til oppdrag

Eivind Yggeseth

Kristian Siem og Siem Offshore har tatt en ankerhåndterer ut av opplag. Den går rett inn på oppdrag i spotmarkedet.

Siden november i fjor har det 2009-bygde ankerhåndteringsfartøyet "Siem Pearl" ligget i opplag.Etter 141 dager, er AHTS-en tilhørende Siem Offshore tatt ut av opplag for å operere i spotmarkedet.Der går båten rett inn på et 21-dagers oppdrag for ConocoPhillips der den, sammen med tre andre AHTS-er, skal flytte Prosafes boligrigg, "Safe Caledonia".Dagraten er oppgitt til 14.000 pund, ifølge Westshore Shipbrokers. Det tilsvarer 158.000 norske kroner."Siem Pearls" søsterfartøy, "Siem Diamond", ligger fortsatt i opplag.Siem Offshore eier totalt 10 ankerhåndteringsfartøy. På grunn av det svake markedet i andre halvår i fjor, ble rederiet i februar enige med långiverne sine om at en enda større del av avdragene på gjelden utsettes i 12 måneder. Den nye avtalen innebærer at 70 prosent utsettes, mot tidligere 30 prosent.To av rederiets AHTS-er skal ifølge fjerdekvartalsrapporten vært tildelt 90-dagers kontrakter med oppstart til sommeren.


Les også