Fredriksen traff blink med julehandel

John Fredriksen er velkjent for sin gode teft, men timingen av aksjekjøpet i Avance Gas rett før jul må kunne sies å være eksepsjonelt bra. Selv for han. 

Traff John Fredriksen bunnen i Avance Gas, spurte Hegnar.no i en artikkel datert 19.desember i fjor da han kjøpte 670.371 aksjer til kurs 12,50 kroner.Særlig nærmere en bunn er det knapt nok mulig å komme. Den absolutte bunnen hittil ble nådd én uke senere  - marginale 14 øre under kursen Fredriksen betalte. Vel fire måneder senere omsettes Avance-aksjen for 26 kroner på Oslo Børs etter et kurshopp på syv prosent tirsdag. Hele 108 prosent har aksjen steget siden Fredriksens julehandel. Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen til toppnoteringen fra 2015 på 157 kroner....Oppgangen kommer som følge av at ratene for de store VLGC-ene - Very Large Gas Carrier - har steget formidabelt siden nyttår. VLGC-ratene er nå rett under 50.000 dollar dagen etter å ha doblet seg bare den seneste måneden. Tettere med SeatankersEtter flere aksjekjøp gjennom 2018 er det Fredriksen som er blitt rederiets klart største aksjonær. Han har dermed økt innflytelsen kraftig.Totalt eier nå Fredriksens Hemen Holding og Frontline mer enn en femtedel av aksjene.I juli tok Marius Hermansen, leder for kjøp, salg og nybygg i Seatankers, over styrelederstolen fra Niels G. Stolt-Nielsen, og av årsrapporten publisert før påske fremgikk det tydelig at båndet til Fredriksen-systemet blir stadig sterkere. - Avance Gas integreres tettere med Seatankers-gruppen, og drar nytte av både skalafordeler og gruppens omfattende kommersielle og tekniske ekspertise, het det. Se den tekniske analysen av Avance Gas i HegnarTV tirsdagPasset ikke innFredriksen-systemet dro også i trådene da Christian Andersen nylig måtte forlate sjefsstolen etter misnøye med svake resultater.I et intervju med bransjeavisen TradeWinds uttalte Fredriksen at Andersen ikke passet inn hos dem.- Du vet, han kom fra Stolt-Nielsen.- Jeg kan forstå at han følte at jeg ikke passet inn hos Seatankers, repliserte Andersen, og omtalte samtidig prosessen som rotete.Ulrik Andersen er rederiets nye konsernsjef. Han tiltrer etter sommeren, og inntil da er det finansdirektør Peder C. G. Simonsen som sitter ved roret.