Minas Gerais-retten suspenderer delvis den midlertidige forføyningen fra Santa Bárbara-retten som påla selskapet å stanse drift, ifølge en melding fra Vale onsdag.Vales Brucutu-gruve vil dermed returnere tilbake til full drift innen de neste 72 timene, opplyses det.Gruven har en årlig produksjon på 30 millioner tonn per år.Et tungt regnfall i mars og april har imidlertid påvirket skipninger fra Ponta da Madeira og jernbanetransport ved EFC som påvirker produksjonsvolumene fra selskapets nordlige system.