Håver inn på flere riggdealer

Etter et bra 2018, der de blant annet sto bak en svært oppsiktsvekkende transaksjon, tror Arctics offshoremeglere på et nytt godt år: - Utsiktene for 2019 er gode.

Foto: Awilco Drilling
Børs

- Vi har gjort det veldig bra, ikke minst innenfor kjøp og salg av rigger, der vi har sikret oss flinke folk som tidligere jobbet i Pareto-systemet og kapret mange dealer, uttalte Pål F. Nordgreen, senior partner i offshoremeglerhuset Arctic Offshore International til Finansavisen rett før jul i fjor.Nøyaktig hvor bra det hadde gått, kunne han naturlig nok ikke si da Finansavisen møtte ham utenfor Theatercafeen i forbindelse med John Fredriksens årlige julelunsj, men nå er fasiten klar.Årsregnskapet som la seg ned i Brønnøysundregistrene i helgen, viser at inntektene økte til 99,5 millioner kroner i fjor, fra 98,2 millioner dollar i 2017.Resultatet økte med nær 30 prosent til 24,3 millioner kroner, og det ble avsatt 30 millioner kroner til utbytte. Arctic Offshore International inngår for øvrig i konsernregnskapet til eieren, Arctic Securities, som ble omtalt av Finansavisen tidligere i april.Fikset Awilco-riggUnder ledelse av Jon Sophus Lerche, er meglerhuset organisert i to grupper som til sammen dekker alle offshoresegmenter fra kontorer i Oslo, Rio de Janeiro og Singapore. Det er også et kontor i Houston der det, etter det Hegnar.no forstår, ikke er aktivitet.Av årsberetningen fremgår det, som Nordgreen var inne på, at spesielt markedet for kjøp og salg av rigger har vært busy gjennom året på forventninger om videre aktivitetsøkning.Det bidro sterkt til meglerhusets inntektshopp.  «Arctic Offshore har hatt en betydelig markedsandel av de rigg-transaksjonene som er gjennomført i 2018 og har som eneste megler vært involvert i å plassere nybyggingsordre for en ny Semi-Sub drilling enhet (med opsjoner)», heter det i årsberetningen.   Arctics offshoremeglere var dermed i kulissene da Awilco Drilling i mars i fjor bestilte en halvt nedsenkbar «harsh environment»-rigg fra Keppel-verftet i Singapore for totalt 455 millioner dollar, eller vel 3,8 milliarder kroner, dersom verftskostnader på 30 millioner dollar inkluderes.Det var den første nybyggbestillingen av en slik type rigg på fire år. Avtalen inkluderte også opsjoner på ytterligere tre rigger, og den første av disse ble utøvd i mars i år. Levering er planlagt til henholdsvis mars 2021 og mars 2022, og riggene markedsføres allerede på norsk sokkel.Moderat bedring i offshoreI tillegg til rigg, opererer Arctic Offshore innenfor segmentet for offshore serviceskip (OSV). Der går det også fremover, ifølge årsberetningen.«I OSV- og subsea-segmentene er det også en viss økning i aktiviteten i de underliggende markedene, men det er store strukturelle utfordringer når det gjelder rederienes balanser/gjeldssituasjon, spesielt i Norge, som gjør at aktiviteten i kjøp- og salgsmarkedet i all hovedsak har vært begrenset til salg initiert av kreditorer», heter det.Lenger vest i verden, der selskapets hovedfokus ligger, øker antallet oppdrag selv om ratenivået fortsatt er lavt.«På OSV/Subsea har selskapet sett en moderat positiv utvikling i selskapets kjernemarkeder Mexico og Brasil, samt Subsea-segmentet hvor selskapet har meglet flere langtids-befraktningskontrakter, dog på lave rater», skriver meglerhuset som nå ser utsikter til en bredere bedring innen 24-36 måneder.LønnspåleggI inneværende år ventes det at inntektene vil øke ytterligere sammenlignet med fjoråret.  «Vi ser en positiv utvikling i selskapets underliggende drift og utsiktene for 2019 er gode», fastslår meglerhuset.«Med basis i pågående prosjekter, samt utsiktene til nye prosjekter, regnes det som sannsynlig at selskapet vil ha en ytterligere bedring av økonomiske resultater fra 2018».Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 11 ansatte som delte en lønnspott på 50,7 millioner kroner i fjor, mot vel 40 millioner kroner året før.I snitt blir det 4,6 millioner kroner pr. hode. Daglig leder er imidlertid oppført med en total godtgjørelse på 3,3 millioner kroner, noe som øker snittet for resten til nær 4,8 millioner kroner.Les også: Størst i Norge på fusjoner og oppkjøp

arctic offshore international
riggmarked
riggmeglerhus
awilco drilling
nybygg
keppel
singapore
arctic securities
offshoremarkedet
subsea
osv
brasil
mexico
kontrakter
riggselskaper
Nyheter
Børs