Handelsavtale - en forskuttert glede

Sjefstrateg mener «godsakene er priset inn».

Endelig påske! Tiden på året da solen (forhåpentlig) skinner og vi kan nyte livgivende vårtegn.Vårtegn har dukket opp også i verdensøkonomien, og disse vil forsterkes dersom USA og Kina begraver handelsstridsøksen. Mens den økonomiske tilstanden globalt var på sitt sterkeste nivå siden 2011 da Trump tidlig i fjor innførte tariffer mot Kina, har usikkerheten handelskrigen har skapt bidratt til svakhetstegn det siste året.Hva vil egentlig en handelsavtale bety for helsetilstanden i økonomien og i aksjemarkedet? Vi forventer mild medvind for vekstratene i verden, men begrenset aksjepotensial på kort sikt ettersom investorene synes å ha tatt denne gleden på forskudd!Ukesoppsummering

  • Børsutvikling (%): Oslo Børs: +0,9 | Europa: -0,2 | USA: +0,3 | Emerging Markets: +0,6
  • Både ECB og Fed holdt renten uendret, signaliserte en avventende holdning og la vekt på større økonomisk usikkerhet både lokalt og globalt.
  • IMF nedjusterte sitt vekstanslag for verdensøkonomien til 3,3 prosent i år, men beholdt anslaget på 3,6 prosent for 2020 uendret.
  • EU aksepterte utsettelse av Brexit til 31. oktober til protester fra den franske presidenten. Enighet om Mays avtale, tollunion eller ny folkeavstemning mest sannsynlig i våre øyne.
  • Oljeprisen til 72 dollar fatet på OPEC/Russland-produksjonskutt og militær konflikt i Libya.
  • Resultatsesongen er i gang i USA hvor markedet forventer den svakeste inntjeningsveksten siden 2016.
  • USA og Kina skal ha blitt enige om tiltak for å implementere og etterleve en handelsavtale.
  • Den norske kronen styrket seg etter at norsk prisvekst steg mer enn ventet, noe som øker sannsynligheten for ytterligere renteøkning fra Norges Bank i juni.
Handelskrigens effekter så langtVekstraten i globale handelsvolumer har de siste tre månedene falt tilbake til negative nivåer for første gang siden finanskrisen. Handelskonflikten har også forsterket nedturen i kinesisk økonomi, bidratt til svekkelsen i europeisk økonomi og tynget industriaktiviteten i den mindre handelsorienterte amerikanske økonomien.Hva vil en handelsavtale omfatte?Etter flere måneder med forhandlinger nærmer USA og Kina seg en avtale, og vi tror et endelig toppmøte mellom Trump og Xi Jinping vil realiseres senest i juni. Avtalen vil bli omfattende, hvor omfanget av tariffer reduseres og hvor tariffnivået på enkelte produkter senkes til et lavere nivå enn før konflikten oppsto. USA vil få aksept for økte kinesiske kjøp av blant annet amerikanske jordbruks- og energiråvarer, at kineserne søker å unngå større valutasvekkelse mot dollar, samt en rekke tiltak for å beskytte amerikanske virksomheter mot kinesisk konkurranse.Etterlengtet vekstløftVi ser allerede tegn i kinesiske industriindikatorer, utlånsaktivitet og metallpriser at økonomien har funnet nytt fotfeste. Effektene av myndighetenes stimulanser vil gradvis komme enda mer til syne og en handelsavtale vil kunne forsterke en gryende optimisme i kinesisk næringsliv.Selv om amerikansk økonomi er lite handelsorientert (eksport + import = 20 prosent av BNP) har industriproduksjon, ordreinngang og ledende indikatorer vært avtagende. Fordi vi mener handelskrigen har hatt begrenset bremseeffekt på amerikansk økonomi, betyr dette også at en handelsavtale vil ha mindre positiv effekt for USA. På sikt vil likevel økt kinesisk aktivitet med smitteeffekter til Europa, kunne ha positiv betydning for amerikansk industri. Vi tror ikke en avtale vil trekke Fed i mer offensiv retning.Selv om europeisk økonomi ikke har vært direkte berørt av Trumps tariffer, har regionens eksportavhengighet skapt problemer som følge av lavere global handel og etterspørsel.Mange europeiske bedrifter, og spesielt de tyske, har globalt integrerte verdikjeder med produksjon eller leverandører i Kina og USA. Eksportveksten i eurosonen falt fra 5,5 prosent i 2017 til 3 prosent i 2018, og nye eksportordre har nå falt til laveste nivå siden 2011.En handelsavtale vil kunne få store positive ringvirkninger for europeisk økonomi, ikke minst fordi regionens økonomiske syklus er tett forbundet med den kinesiske. Eksportveksten vil likevel ikke nå tidligere høyder, ettersom det også vil være sykliske faktorer som demper veksten i global handel. Nettoeksporten vil derfor fortsette å begrense den økonomiske veksten i eurosonen i 2019.Europa neste?Trumps proteksjonistiske korstog ser ikke ut til å stoppe med Kina, etter han nylig truet med tariffer på 11 milliarder dollar av importvarer fra EU.Trump misliker det han, og forsåvidt også Verdens Handelsorganisasjon, mener er ulovlig subsidiering av flyprodusenten Airbus. Innen 18. mai vil Trump også ta en beslutning på hvorvidt det skal ilegges 25 prosent importtariff på biler fra EU og Japan, som han mener truer rikets sikkerhet.Vi mener Trump nok vil ha en preferanse for å roe ting ned slik at amerikansk økonomi får alle muligheter til å blomstre inn mot presidentvalget i 2020.Men, så lenge hans trusler bidrar til å dempe optimisme og transparens for det globale næringslivet, risikerer vi flere skuffelser fra økonomien og urolige perioder i finansmarkedene.Godsakene allerede priset innAksjemarkedene har begynt 2019 med en himmelferd som følge av tre faktorer; 1) mer forsiktige signaler fra sentralbankene 2) innhenting etter overdrevne kursfall mot slutten av 2018 og 3) forventninger om en handelsavtale mellom USA og Kina.Oppturen i aksjemarkedet har kommet til tross for skuffende makroøkonomiske nøkkeltall, spesielt fra industrisektoren. Normalt er det en sterk sammenheng mellom makrotall og aksjeavkastning, men avviket i 2019 skyldes etter vårt syn i stor grad kombinasjonen av lavere renter og forventede positive konsekvenser av en handelsavtale, og sistnevnte synes nå i stor grad å være priset inn i aksjekursene.Spørsmålet er derfor, når en handelsavtale kommer på plass, om investorene vil rette blikket i større grad mot de økonomiske nøkkeltallene igjen.Med mindre investoroptimismen vil reflekteres i nøkkeltallene når avtalen realiseres, vil det slik vi ser det oppstå en mulighet for en «realitets-sjekk» blant markedsaktørene, som kan utløse kursfall og en mer avventende holdning.Næringslivets investeringsvilje kan avgjøreHvorvidt bedriftene øker eller reduserer sine investeringer i nye maskiner, utstyr eller teknologi har stor betydning for utsiktene ikke bare for økonomien, men også for selskapsinntjeningen og potensialet i aksjemarkedet.Siden handelskrigen eskalerte i 2. kvartal 2018, har industrien og kapitalinvesteringene vært på vikende front, noe som også bidrar til at inntjeningsveksten blir langt svakere i 2019 enn i 2018. Vårt anslag er et fall fra 15 prosent inntjeningsvekst i fjor til mellom en og tre prosent for globale aksjer i år, men skulle svakhetstegnene i industrien og i investeringene fortsette, risikerer vi inntjeningsresesjon, en periode hvor selskapsinntjeningen viser negativ vekst.Det er likevel ikke usannsynlig at virksomhetene har avventet nye investeringer som følge av handelskrigen, og at en avtale mellom USA og Kina utløser lettelse og vilje til å bruke penger som kan komme økonomien og etterhvert aksjemarkedet til gode.