- Har en tendens til å gjøre andre investorer urolige

To ting er ifølge Ole A. Kjennerud i DNB Markets verdt å huske på når det gjelder Kinas reserver. 

Av gårsdagens nøkkeltall var det jevnt over få overraskelser. Empire State-indeksen for industrien i New York-området steg litt mer enn ventet i april. Dog var det ifølge Ole A. Kjennerud i DNB Markets noe urovekkende at forventningene for aktiviteten fremover falt til det laveste på tre år.Ellers viste tall fra finansdepartementet i USA at Kina økte sin beholdning av amerikanske statsobligasjoner for tredje måned på rad i februar. Samlet økte utlendingene sin beholdning med 51 milliarder dollar, et nokså beskjedent beløp, ifølge Kjennerud. Av dette sto Kina - og Hongkong - for seks milliarder.«Mye av Kinas handel av Treasuries foregår imidlertid via utenlandske institusjoner som oppbevarer verdipapirer for kunder, primært i Belgia. Dersom vi inkluderer disse, hadde Kina en liten nedgang i sin beholdning i februar», påpeker DNB Markets-økonomen.- Bare tullTo ting er ifølge Kjennerud verdt å huske på når det gjelder Kinas reserver. For det første er ikke reservene et politisk virkemiddel i handelskrigen, og de vil heller aldri være det.«I stedet reflekterer endringer i Kinas reserver innenlandske forhold fordi de speiler utviklingen i Kinas driftsbalanse og sentralbankens vurdering av den innenlandske likviditeten. Når driftsbalansen for eksempel forverres, vil det bidra til at reservene avtar, såfremt Kina ikke får en overraskende stor innførsel av kapital fra utenlandske investorer», skriver han.«For det andre er det bare tull at Kina kan bruke reservene til å presse amerikanerne, ved at et nedsalg kan trigge høyere renter og forverre budsjettsituasjonen i offentlig sektor i USA. Kina har riktig nok en femtedel av beholdningen av amerikanske Treasuries, som tilsier at Kina har evnen til å presse amerikanske renter opp dersom de ønsker det», fortsetter økonomen.Urolige Kjennerud peker på at vi historisk imidlertid har sett at hver gang Kina har solgt amerikanske statspapirer, så har rentene falt.«Forklaringen ligger i at når Kina selger, så har det en tendens til å gjøre andre investorer litt mer urolige. I urolige tider så ønsker man trygge investeringer, og aktivaklassen som normalt tjener mest på det er amerikanske statspapirer», avslutter DNB-økonomen.