Her er tallene fra Protector

Ivan Kverme
Børs

Protector Forsikring melder om et resultat på 91,9 millioner kroner i 1. kvartal 2019, opp fra minus 2,4 millioner samme kvartal i fjor.Ifølge selskapet var resultatet drevet av vesentlige reservegevinster og en god avkastning på investeringsporteføljen.Resultatet per aksje endte på 1,13 kroner i kvartalet, mot 0,02 kroner i tilsvarende kvartal året før.Resultat før skatt var 12,5 millioner kroner i årets 1. kvartal, mot 44,6 millioner kroner samme periode året før.Teknisk resultat beløp seg til minus 54,7 millioner kroner, ned fra 48,5 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Selskapet hadde netto premieinntekter på 890,6 millioner kroner, mot 669,4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.AvviklerVeksten i brutto forfalt premie innen bedrift og offentlig sektor ble i 1. kvartal 16 prosent. Netto combined ratio ble 105,9 prosent, opp fra 92,7 prosent i 1. kvartal 2018.Inklusive boligselgerforsikring ble netto combined ratio for kvartalet 96,9 prosent mot 95,1 prosent i samme periode i fjor. Protector-styret besluttet i desember i fjor å avvikle Boligselgerforsikring.Investeringsresultatet inklusive boligselgerforsikring endte på 111.3 millioner kroner.Selskapet opprettholder ifølge meldingen sin guiding for 2019 som er 14 prosent vekst i brutto forfalt premie og en netto combined ratio på 96 prosent.Her er rapporten og presentasjonen.Se presentasjonen LIVE her kl. 10.00!

protector forsikring
Nyheter
Børs