Infront henter penger

Infront har nå utstedt en senior sikret obligasjon.

Børs

Infront har utstedt en senior sikret obligasjon på 105 millioner euro, med en lånegrense på 200 millioner euro, opplyses det i en børsmelding.Ifølge selskapet var det stor etterspørsel fra «institusjonelle investorer av høy kvalitet».Oppgjør forventes 15. mai 2019, med endelig løpetid til 15. mai 2023.Obligasjonen har en flytende kupongrente på tremåneders euribor + 5,75 prosentpoeng pr år.Nettoprovenyet vil delvis bli benyttet til å finansiere kjøpet av vwd Group , samt refinansiere eksisterende gjeld og finansiere transaksjonskostnader.Les hele meldingen her.

infront
Nyheter
Børs