Ingen Capesize solgt siden desember

Skipsverdiene har falt 20 prosent

2019 har så langt vært et særdeles dårlig år for redere i tørrlast. Spotratene har stupt, og spesielt ille har det vært for de største skipene, såkalte Capesize.Den daglige raten for disse skipene har siden nyttår falt fra rundt 15.000 dollar per dag, til rundt 5.900 dollar per dag. Til sammenligning trenger rederne en rate på rundt 16.900 dollar per dag for å gå i null, ifølge Cleaves Securities.Nedgangen i ratene skyldes blant annet at den brasilianske jernmalmprodusenten Vale måtte stenge mye av produksjonen etter en ulykke, og sykloner som har forstyrret driften i Australia.Lavere skipsverdierIkke overraskende har de lave ratene også redusert skipsverdiene.Skal en tro VesselsValue har verdien av en 15 år gammel Capesize falt 20 prosent siden 1. november, og er i dag verdt 12,2 millioner dollar. Byrået sier samtidig at andre aktører i markedet estimerer priser som er 15-30 prosent høyere.Ingen Capesize solgt siden desemberSamtidig som verdiene av skipene har falt betydelig, har det heller ikke blitt gjort noen transaksjoner.Ifølge Vesselsvalue har ingen Capesize-skip blitt solgt siden desember, noe som aldri skal ha skjedd før. Til sammenligning ble det i første kvartal 2018 solgt åtte Capesize, og i fjerde kvartal ble det solgt 23.- Ingen Capesize har blitt bekreftet solgt siden 19. desember, en pause på 110 dager som aldri har blitt sett i markedet før. Tvert imot har 13 Capesize-skip blitt sendt til skraping siden januar, hovedsakelig med levering til Bangladesh, sier Olivia Watkins i VesselsValue.VesselsValue sier samtidig at selv om ingen Capesize har blitt solgt, foregår det flere forhandlinger i markedet.