- Ingen tegn til snarlig resesjon i USA

Eksperter øyner fortsatt solid vekst.

Den viktige innkjøpsjefsindeksen for amerikansk industri viste i går en oppgang fra 54,2 i februar til 55,3 i mars.Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 54,5.- Det var både flere nye ordrer og flere sysselsatte som trakk indeksen høyere. Med både handelskrig, svakere vekst globalt og innstramningen av finansielle forhold i fjor høst har markedet lenge ventet at også amerikansk industri skal merke det. Men industrien i USA holder seg bra oppe og signaliserer fortsatt god vekst i amerikansk økonomi. Det er ihvertfall ikke noen tegn til en snarlig resesjon, slik prisingen i rentemarkedet indikerer, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Nick Pausgaard Fisker i dagens morgenrapport fra Nordea Markets.- Fortsatt solid vekstSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets trekker frem at indeksen reverserte deler av nedgangen i februar.- Oppgangen var bredt basert, men med en særlig stor vekst for sysselsettingsindeksen. Indeksen har kommet ned fra et tidligere svært høyt nivå, men peker fortsatt mot en solid vekst for amerikansk industri. Indeksen tyder på at amerikansk industri fortsatt møter høy etterspørsel til tross for svekket industriproduksjon globalt, skriver han i dagens morgenrapport.