Inntektskildene som kan gi deg skattetrøbbel

I dag er skattemeldingen her. Nordea-økonom lister opp to ting du bør være ekstra oppmerksom på.

Børs

I dag - torsdag - ble skattemeldingen for 2018 gjort tilgjengelig for alle som mottar lønn og pensjon. 30. april er fristen for innlevering.- En ting mange nok ikke er vant med er at for eksempel delingsøkonomi kan gi deg nye utfordringer i skattemeldingen, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.Selv om skattemeldingen kommer utfylt, betyr det likevel ikke at den er ferdigutfylt. Det er ditt ansvar å undersøke om skatteetaten har de korrekte opplysningene om din økonomi.- I og med at skattemeldingen nå kommer digitalt, og at du som mottaker ikke trenger å gjøre noe, er det nok mange som har lett for å glemme den litt bort. Det kan bli en kostbar affære, sier forbrukerøkonomen.Noen typiske opplysninger Skatteetaten ikke har lagt, inn er korttidsleie av biler og boliger.- Utleie av privat bil eller bolig må føres inn i skattemeldingen. Har du ufullstendige opplysninger risikerer du å få tilleggsskatt, sier IncedursunHer er noen av de viktigste reglene du må få med deg:Utleie av privat bilDe siste årene har det kommet mange utleietilbydere på markedet. Det har aldri vært enklere å leie ut din private bil for en kort periode. Du må imidlertid være klar over noen elementære regler.Du kan leie ut bilen din for inntil 10.000 kroner i året. Utleieinntekt utover dette, skal føres inn i skattemeldingen som inntekt og skal beskattes.  Kostnader i forbindelse med utleien er ifølge Incedursun fradragsberettiget. Dersom bilen leies ut gjennom et formidlingsselskap og leietakeren dekker drivstoff, får du fradrag for utgifter med 2,80 kroner per kilometer. Nettoinntekt fratrukket fradrag skal deretter beskattes med 23 prosent.Eksempel:Du leier ut bilen gjennom Nabobil.no og får en samlet årlig utleieinntekt på 18.000 kr. Leietakerne dekker drivstoff og har totalt kjørt 500 km.Samlet utleieinntekt                           18.000 kronerSkattefri inntekt                                 10.000 kronerNettoinntekt                                        8.000 kronerFradrag for utgifter                              1.400 kroner (500 kilometer x 2,80 kroner)Skattepliktig inntekt                            6.600 kronerDu skal da betale 23 prosent skatt (for 2018) av 6.600 kroner, det vil si 1518 kroner i skatt.Utleie av egen boligEn annen stor del av dagens delingsøkonomi er ifølge Nordea-økonomen utleie av egen bolig.Leier du ut boligen din for en kort periode, mindre enn 30 dager per utleieforhold, skal det skattes av utleieinntekten etter en såkalt sjablongmetode.Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekt på inntil 10.000 kroner i året er skattefritt. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.Det er viktig ifølge Incedursun å påpeke en viktig forskjell mellom korttidsutleie av bil og bolig. I motsetning til reglene om utleie av bil, er kostnader knyttet til korttidsutleie av bolig ikke fradragsberettiget. Leies boligen ut gjennom et formidlingsselskap, får du ikke fradrag for provisjonen selskapet tar som honorar.Inntekten du sitter igjen med etter fradrag skattlegges med 23 prosent.Eksempel:Du leier ut din bolig gjennom Airbnb, og mottar årlig utleieinntekt på 40 000 kr.Samlet årlig utleieinntekt         40.000 kronerSkattefri inntekt                      10.000 kronerNetto inntekt                           30.000 kronerSkattepliktig inntekt                25.500 kroner (85 prosent av 30 000 kroner).Du skal da betale 23 prosent skatt av 25.500 kroner, det vil si 5.865 kroner i skatt.

selvangivelse
skatt
skattemeldingen 2019
Nyheter
Personlig økonomi