Interoil til værs på Oslo Børs

Kjøper lisenser i Argentina for 13 millioner dollar. 

Børs

Interoil Exploration and Production har inngått en avtale om kjøp av majoritetsinteresser i en letelisens og to produksjonslisenser i Argentina for totalt 13 millioner dollar, ifølge en børsmelding.Selskapet opplyser at vederlaget skal betales i Interoil-aksjer, i tillegg til kontanter.Fordelingen består av 3,9 millioner dollar kontant og resten ved utstedelse av 22,22 millioner Interoil-aksjer til en kurs på 3,55 kroner pr aksje.Utvinnbare konvensjonelle reserver i lisensene er estimert til over åtte millioner fat, i tillegg til betydelig potensiale for ikke-konvensjonell oljeutvinning.- Med denne verdifulle transaksjonen, gjør Interoil en betydelig ekspansjon som involverer inngangen til det viktige og dynamiske argentinske markedet, sier styrelder i Interoil Hugo Quevedo. Aksjen stiger tirsdag morgen 15,4 prosent på Oslo Børs til 3,94 kroner. 

interoil exploration and production
Nyheter
Børs