Investeringsselskap flagger i Storebrand

Det tyske investeringsselskapet Allianz Global Investors GmbH har kjøpt 107.582 Storebrand-aksjer. Følgelig har antall aksjer og stemmerett eid av midler og kontoer under ledelse av AllianzGI nådd grensen på 5 prosent.AllianzGI eier nå totalt 23.319.143 Storebrand-aksjer med vedlagte stemmerettigheter. Dette tilsvarer 4,984 prosent av antall aksjer, og 5,00 prosent av stemmerettighetene til Storebrand ASA.