Investorene er vettskremte - har ikke vært så bekymret på årevis

Fondsforvaltere har ikke vært så bekymret for global vekst på flere år. Flere av de fremste personlighetene innen finans understreker risikostyring.

Børs

I den månedlige undersøkelsen fra Bank of America Merrill Lynch kommer det frem at globale fondsforvaltere er mer pessimistiske til global vekst enn de har vært på tre år, skriver CNBC.Hele 66 prosent av respondentene spår lavere vekst enn trendvekst med vedvarende lav inflasjon. Hele 70 prosent tror på en global resesjon fra andre halvår i 2020.Den mest populære posisjonen blant de institusjonelle forvalterne var å shorte europeiske aksjer. Vekstestimatene for Eurosonen for de neste to årene har kommet langt under én prosent.I undersøkelsen kom det også frem at forvalterne foretrekker sykliske aksjer sammen med utilities.Resesjon fra 2020Og nettopp svak vekst, lav inflasjon og dermed nedsidepress på rentene har vært markedsoppfatningen i flere måneder. Den inverterte rentekurven er nettopp et resultat av et pessimistisk syn på den globale veksten fra 2020.Med europeiske renter nær null, og et duete Fed, viser med tydelighet at også sentralbankene deler oppfatningen til konsensus.Howard Marks, grunnlegger og styreleder i investeringsselskapet Oaktree Capital, har lenge vært talsmann for at investorene ikke har sannsynligheten på sin side. Hedgefondverdenens Warren Buffett, som mange betegner aktivistinvestoren som, mener at å ta posisjoner i forhold til den økonomiske sykelen er det viktigste investeringsprinsippet av dem alle.Han får støtte av Ray Dalio, hedgefondforvalter hos Bridgewater Associates, verdens største hegdefond, som uttalte til Bloomberg i fjor at situasjonen nå minner han om slutten av 30-tallet. Lave renter, gjeldsvekst og stigende aktivapriser med påfølgende ekstrapolering om at situasjonen vil fortsette, skremmer aktivistinvestor-legenden. Dalio tror at spenningen mellom Kina og USA vil fortsette selv om partene skulle komme frem til en handelsavtale.Galoperende kredittvekstDen enorme kredittveksten er også av stor bekymring for alle som følger finansmarkedene. Selskapsgjelden i USA har steget med rekordfart og har kommet langt over ni billioner dollar. Statsgjelden hos handelsstormakten har kommet over 22,3 billioner dollar, nærmere tre ganger nivået før finanskrisen. Etter flere år med vekst i USA forventes bruttonasjonalproduktet (BNP) å komme inn på omkring 21 billioner dollar i 2020. Med dagens statsgjeld utgjør dette 106 prosent av BNP. Før finanskrisen utgjorde den amerikanske statsgjelden omkring 63 prosent av BNP til sammenligning.I Kina har myndighetene sluppet opp på innstramningen av kredittveksten. Dette gjøres for å motvirke vekstnedgangen i fjor og forventningene til 2019. Kredittveksten i Kina har vært galopperende i lengre tid og bekymrer de fleste investorer. Samtidig argumenter flere, deriblant Dalio, for at Kina, som en av få, evner å være proaktive istedenfor reaktive i både finans- og pengepolitiske spørsmål.

howard marks
ray dalio
bank of america merrill lynch
finansmarkedene
kredittvekst
Nyheter
Børs