Jekker opp kursmålet på PGS

Meglerhus høyner kursmålet på PGS i kjølvannet av kvartalstallene som ble sluppet torsdag.

Børs

Nordea Markets høyner sitt kursmål på PGS-aksjen til 25,5 kroner, mot tidligere 22,44 kroner, ifølge TDN Direkt.Det betyr at meglerhuset ser en oppside på over 20 prosent fra dagens nivåer.Det skjer etter at PGS  la frem knallrøde tall for 1. kvartal, der selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 65,1 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot minus 40,0 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på minus 51 millioner dollar.Omsetningen beløp seg til 129,3 millioner dollar, sammenlignet med 201,3 millioner dollar i 1. kvartal 2018.- Inntekter fra forhåndsfinansiering i multiklientsegmentet i første kvartal ble påvirket av en overvekt av lave forhåndsfinansierte undersøkelser i miksen. Dette vil reverseres i de kommende kvartalene, og nivået av forhåndsfinansiering for året 2019 er ventet å være i øvre halvdel av intervallet 80-120 prosent, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen.Ved utgangen av kvartalet hadde PGS en ordrebok på 238 millioner dollar, en økning på 40 prosent sammenlignet med kvartalet før. Nordea Markets gjentar samtidig en kjøpsanbefaling.Meglerhuset viser til at de gjør enkelte estimatendringer etter rapporten, hovedsakelig relatert til finansielle poster.

pgs
aksjetips
Nyheter
Børs