Kapitalforhøyelse registrert

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg

Det vises til Elements ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på 500 millioner kroner, med tilknyttede tegningsretter med European High Growth Opportunities Securitization Fund, der 1.200.000 kroner nå har blitt kovertert til en konverteringskurs per aksje på 0.20 kroner, opplyses det i en børsmelding. Aksjekapitalen er dermed forhøyet med 480.000.00 kroner ved utstedelse av 6.000.000 nye aksjer, hver pålydende 0,08 kroner.Selskapets nye aksjekapital er 12.297.533,76 kroner fordelt på 153.719.172 aksjer hver pålydende 0,08 kroner. De nye aksjene opptas til notering og kan handles umiddelbart.